Chytré nemocnice si vyžádají jedny z nejmasivnějších investic

Podle průzkumu Siemens Financial Services jsou nemocnice jednou ze tří oblastí, do jejichž digitální transformace bude směřovat největší objem budoucích investic.

Průzkum, který realizovala firma Siemens, se sice primárně týkal britského trhu, ale vzhledem k celoevropskému úbytku zaměstnanců ve zdravotnictví a chronické podfinacovanosti oboru je zřejmé, že stejný trend se bude týkat nemocnic na celém kontinentu.

 

Umělou inteligencí proti nedostatku personálu

Právě s nedostatkem personálu by mělo nemocnicím pomoci zapojení chytrých technologií a související zefektivnění systému zdravotnické péče. Do průzkumu se zapojily specialisti a konzultanti přes řízení nemocničních zařízení a organizace zajišťující akutní péči, státní nemocnice a sdružení zdravotníků jejichž úkolem bylo určit oblasti, kde by digitalizace zdravotní péče mohla přinést nejrychlejší a nejefektivnější výsledky.

Na základě jejich odpovědí by koncept chytré a digitalizované nemocnice pracující s nejmodernějšími technologiemi nejen co se týče zdravotnické techniky měl být jedním ze tří investičních oblastí, jehož dodržování by mohlo mít okamžitý a pozitivní dopad na klesající úroveň zdravotnické infrastruktury a potřebných procesů.

Dalšíma dvěma klíčovými oblastmi digitální transformace jsou komunikační platformy využívající vzdálený přístup (telemedicína) a diagnostika nové generace, digitalizovaná a/nebo mobilní). Například sada zařízení pro digitalizované sledování zajistí, že potřebné vybavení a technologie bude vždy tam, kde je ho potřeba. Pomocí prediktivní analýzy zase mohou data včas varovat před výskytem fyzického problému, jehož příznaky dokážou včas detekovat a určit.

 

Peníze? Něco přes jednu miliardu liber…

Standardizace zdravotní péče dokáže výrazně navýšit klinické výsledky a nemocnice využívající chytré technologie vykazují nižší recidivy chorob u svých pacientů. I když jsou pacienti pochopitelně na prvním místě, chytré nemocniční budovy znamenají také zlepšení bezpečnosti, efektivnější využívání dostupných zdrojů a úsporu energie. Tyto a podobná nastavení pak výrazně snižují náklady na pořízení chytrých technologií a jejich zavádění v prostorách nemocnic.

Mezi další možnosti patří využití umělé AI inteligence ke zkrácení časů potřebných k diagnostice jednotlivých pacientů a zlepšení jejich produktivity, počítačem prováděné chirurgické operace nebo automatická preskripce léků, omezující možnosti lidské chyby.

Podle citovaného průzkumu si investice do chytrých podle konzervativních odhadů vyžádají 1,3 miliardy liber během příštích čtyř let.

%d blogerům se to líbí: