Zastupitelé ve Valašském Meziříčí jednali formou videokonference

Netradičně během nouzového stavu a historicky poprvé online jednali ve čtvrtek 2. dubna valašskomeziříčští zastupitelé.

 

„I přes nouzový stav musíme nadále zajišťovat činnost města. Souvisí s tím i pravomoci zastupitelstva. Protože si současná situace žádá dosud nezvyklá řešení a postupy, proběhlo ve čtvrtek 2. dubna jednání zastupitelstva historicky poprvé formou videokonference,“ řekl starosta Robert Stržínek. Ten neobvykle od stolu ve své kanceláři seznámil kolegy zastupitele se současným děním zejména ve městě: „Situace ve Valašském Meziříčí je aktuálně stabilní. Potřeby složek IZS, Nemocnice Valašské Meziříčí, poskytovatelů sociálních služeb a dalších, které jsme dokázali za město zajistit, jsou pokryty.“

Zastupitelé pak měli na programu mimo jiné schválení finanční podpory 3,7 milionu Kč pro Tenisový klub DEZA na stavbu tenisové haly v areálu místních kurtů. „Náklady na výstavbu haly činí 29,4 milionu korun, přičemž téměř 18,8 milionu pokryje dotace a 6,9 milionu uhradí TK DEZA,“ přiblížil Robert Stržínek. Zastupitelé se také seznámili s rozhodnutím rady města o úpravě splatnosti nájemného za pronájem nebytových prostor v městem vlastněných budovách. „V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací rozhodli radní, že podnikajícím fyzickým a právnickým osobám odložíme splatnost nájemného splatného v březnu a dubnu o tři měsíce. Následné prominutí nájemného, popřípadě jeho snížení budeme řešit po skončení opatření nařízených vládou individuálně,“ uzavřel starosta Stržínek. Členové zastupitelstva odsouhlasili i formu a způsob distribuce roušek a dezinfekce občanům města Valašské Meziříčí (více v tiskové zprávě ZDE).

%d blogerům se to líbí: