Příklady dobré praxe – ACTIVITY, PODPORA MOBILITY A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT VE VEŘEJNÉM PROSTORU

ACTIVITY, projektový záměr, který je v plánu.

V konkrétních lokalitách v Milevsku (na prostorách patřících městu) chceme vytvořit naučné stezky, cyklotrasy, hřiště, zkrátka prostory různého charakteru, na kterých mohou lidé příjemně trávit svůj volný čas, vzdělávat se a zároveň se nevědomky zapojovat jak do ochrany svého zdraví, tak do ochrany životního prostředí, a účastnit se vytváření podmínek pro aktivní mobilitu (tj. přesun sebe sama pěšky, na kole, MHD aj.).

Na těchto vytvořených plochách se návštěvník mj. hravou formou seznámí s Plánem udržitelné městské mobility, což je strategický nástroj plánování, jehož cíle a opatření jsou orientované na bezpečné, efektivní, dostupné a udržitelné systémy městské dopravy. Jedním z našich cílů je prosazování cyklistické dopravy – i z toho důvodu je jedním z prostor cyklotrasa s naučnými prvky, a to zejména pro děti. Vzniklé zařízení budou v jednotlivých oblastech odlišná, každé bude vypadat jinak. Jedno bude spíše odpočinkové, vycházkové, další interaktivní, kde si na své přijdou hlavně děti, další prostor bude kombinací obou předchozích zaměřené na propojení všech věkových kategorií a jejich synergie atd. Nemáme a nechceme jednu podobu hřiště, chceme, aby si lidé sami zvolili, kam půjdou a co jim bude nejvíce vyhovovat

Všechny prostory, které vzniknou, budou SMART. Smart zejména díky technologiím, které se na hřištích využijí (neboť technologie neodmyslitelně patří ke konceptu Smart City), a Smart zároveň díky aplikování strategického nástroje Plánu udržitelné městské mobility, který pozvolna mění myšlení lidí – ti zjišťují, že být venku, chodit pěšky a jezdit na kole je výborné řešení ,,přepravy“ sebe sama.

Na zmiňovaných prostorách se využijí například tyto technologie:

  • –  Bike sharing – systém sdílení kol půjčování kol přímo na hřišti ze speciálních chytrých stojanů pomocí mobilní aplikace
  • –  Wi-Fi připojení – nepostradatelný doplněk každodenního života pro práci a studium
  • –  Kamerový systém – umístění z důvodu bezpečnosti a informovanosti
  • –  Book sharing – systém sdílení knih – služba probíhající ve spolupráci s knihovnou a samotnými občany
  • –  Nabíjecí stanice pro elektrokola – elektromobilitě se v posledních několika letech dostává výjimečné popularitě, Milevsko má vlastní půjčovnu elektrokol, zároveň je součástí sítě dobíjecích stanic (Infocentrum Milevsko, Chyšky, Sepekov); tato síť stanic by se měla rozšířit o další, a to na nově vzniklém cyklo-hřišti
  • –  Internet of Things – virtuální zámky na elektrokolech z půjčovny – jejich monitorování jak z důvodu bezpečnosti, tak pro sběr a analýzu dat
  • UMÍSTĚNÍ HŘIŠŤ – Pozemek mezi koupalištěm a tenisovými kurty a pozemek nad čerpací stanicí Benzina

Termín zahájení a ukončení realizace, délka realizace: Zahájeno dílčím budováním cyklotras. Město čeká na zpracování Plánu udržitelné městské mobility za účelem využití komplexního přístupu a nového územního plánu.

Podmínky využití/bariéry: Město nechce využívat umělé materiály, ale podpořit využití přírodních materiálů v přírodě

Bike-sharing
Wi-Fi
Kamerový systém
Nabíjecí stanice pro elektrokola Naučné stezky

Analýza SWOT:

Silné stránky: Nevyužívaný pozemek ve vlastnictví města

Slabé stránky: Nejsou

Příležitosti: Zapojení občanů do celého procesu „života“ projektu. Možnost navazujících aktivit a propojení se napříč ORP.

Hrozby: Vyšší zájem územního plánování, financování

Cílová skupina: Děti, Rodiny, Senioři, Turisté

Ekonomické podmínky a přínosy:  Osvěta populace (dětí), změna dělby přepravní práce

Personální náročnost: Tři dílčí lokality řešené zvláště pod záštitou sjednocené filosofie, dle toho bude odpovídat i personální zátěž.

Právní aspekty: Duševní vlastnictví

Příklad z praxe: Lipensko

Webové stránky projektu: Společné pro celý projekt SMART: www.zivemilevsko.cz

Jméno a příjmení: Vít Král

Obec/město: Milevsko

Pozice/funkce: Hlavní koordinátor projektu

Kontakt: 775292951, kral@zivemilevsko.cz

Zdroj: SMART Česko

 

 

 

%d blogerům se to líbí: