Smart WC ve Vodárenském lese, Svitavy – příklady dobré praxe

Osazení moderní toalety (Smart WC) na lesní pozemek v blízkosti vstupu do často navštěvovaného Vodárenského lesa. Toaleta jevybavena elektronikou, umožňující sledování provozních stavů toalety přes webové rozhraní. Obsluha může zjistit stav čisté i odpadní vody bez návštěvy toalety. LED osvětlení se přizpůsobuje světelným podmínkám. Napájení elektroniky zajišťuje akumulátor dobíjený slunečním panelem. Design toalety je možný individuální, s využitím dodaných podkladů.

Vstup do toalety je zpoplatněn s úhradou pomocí SMS nebo použitím platební karty

Termín zahájení a ukončení realizace, délka realizace: Dodávka cca 1 měsíc po objednání, montáž: 1 den příprava zpevněného povrchu a 1 den instalace a zaškolení obsluhy. Do provozu uvedeno 15. 6. 2019

Podmínky využití/bariéry: Podmínkou je pouze přítomnost GSM signálu v místě instalace Smart WC.

Využitelné typy produktů: Ostrovní varianta s napájením pomocí solárních panelů, nebo Street provedení s připojením na síť 230 V.

Analýza SWOT:

Silné stránky:

Vzdálené hlášení stavů provozních kapalin Kompletní zabezpečení hygienických standardů Volitelný design
Možné napájení sluneční energií

Slabé stránky:

Závislost na GSM signálu

Nízká odolnost proti vandalům

Příležitosti:

Rozšíření na více míst ve městě

Náhrada veřejných WC s obsluhou

Hrozby:

Nízká gramotnost uživatelů v oblasti nových technologií

Podcenění servisu, zanedbání úklidu

Cílová skupina: Veřejnost, návštěvníci parku Patriotů a Vodárenského lesa, uživatelé blízké cyklostezky.

Ekonomické podmínky a přínosy: Nepřítomnost trvalé obsluhy, omezení nutných kontrol zařízení, optimalizace provozu a servisu.

Personální náročnost: Úklid, doplnění vody cca 1x týdně 1 hod.

Právní aspekty: Zařízení nemá pevný základ, stavební řízení podle umístění.

Příklad z praxe: Pilotní instalace ve Svitavách, v extravilánu města.

Související kategorie: Hygienická zařízení, platby pomocí SMS, platební terminály, služby veřejnosti, infrastruktura.

 

Zdroj: SMART Česko

%d blogerům se to líbí: