Vznik denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením – Opava

Pracovníky odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy kontaktovaly pečující osoby s požadavkem na zřízení nového denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením (ZP) na území statutárního města Opavy. Stacionář měl být určen rovněž pro cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra (PAS), pro kterou na území města nebyla nabídka sociálních služeb dostatečně zabezpečena.

Zástupci odboru sociálních věcí společně se zástupci vedení města oslovili vhodného poskytovatele sociální služby (Česká provincie Kongeragace Dcer Božské Lásky) a následně byly rovněž ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje vydefinovány možnosti financování nově vzniklého stacionáře a byl zvolen objekt pro poskytování uvedené služby.

Následně poskytovatel technicky zabezpečil prostory pro vznik nového stacionáře, získal registraci a díky deklaraci potřebnosti a finanční spoluúčasti ze strany obce byl zařazen do Krajské sítě sociálních služeb.

Termín zahájení a ukončení realizace, délka realizace:

V poměrně krátkém časovém období (4 měsíce) došlo k registraci, zajištění finančních prostředků a následnému otevření Denního stacionáře Domovinka pro věkovou kategorii klientů 18 – 64 let s okamžitou kapacitou 10 klientů. Do budoucna poskytovatel plánuje zrekonstruovat nové, větší, prostory a rozšířit kapacitu na 16 klientů.

Analýza SWOT

Silné stránky:

Meziresortní spolupráce

Schopnost reagovat na aktuální potřeby cílové skupiny

Nadšení pro pomoc cílové skupině

Slabé stránky:

Finanční závislost na dotacích

Absence dalších návazných služeb pro rodiny s dětmi s PAS a s kombinovaným postižením

Nedostatečný rozvoj služeb vzhledem k nízkým financím

Nedostatek prostředků na pobytové akce pro osoby se zdravotním postižením (související služby)

Nedostatek středního stupně vzdělávání pro osoby ZP

Příležitosti:

Podpora pečujících osob

Aktivní zájem některých uživatelů služeb a rodinných

příslušníků (pečujících osob) Vyhlášené dotační programy

Hrozby:

Nedostatek kvalifikovaného personálu na trhu práce

Neudržení služby z důvodu nedostatku finančních prostředků

 

Cílová skupina:

Osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením

(služba je poskytována klientům od 18 let do 64 let)

Ekonomické podmínky a přínosy:

Služba je financována z Moravskoslezského kraje prostřednictvím dotací MPSV, kapitoly 313 Státního rozpočtu, dále ze statutárního města Opava, dotace zúřadu práce, darů a příjmů od klientů.

Personální náročnost:

pracovník v sociálních službách (úvazek – 3), vedoucí služby (úvazek – 1), sociální pracovník (úvazek 0,5), účetní (úvazek 0,10), manuální pracovník (úklid, úvazek 0,15)

Právní aspekty:

Nejsou.

Webové stránky projektu:

https://www.socialnisluzbymarianum.cz/domovinka/

Jméno a příjmení: Mgr. Monika Čermínová

Obec/město: Opava

Pozice/funkce: Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, odbor sociálních věcí, Magistrát města Opavy

Kontakt: monika.cerminova@opava-city.cz; 604 229 359

%d blogerům se to líbí: