Pocitová mapa Olomouce – příklady dobré praxe

Statutární město Olomouc ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci jako podklad pro vyhotovení Strategického plánu rozvoje města Olomouce (pro období 2017–2023) vypracovalo speciální šetření pro získání názorů veřejnosti – tzv. pocitovou mapu.

Pocitové mapy umožňují aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, vekterých bydlí, pracují a baví se. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor. Pocitové mapy mohou vznikat prostým zakreslením značky do papírové podoby mapy, či v on-line verzi v prostředí, což byl příklad Olomouce.

Termín a délka realizace: Pocitová mapa Olomouce byla aktivní (s možností zaznamenání míst a komentářů) v roce 2017.

Podmínky využití/bariéry: Pocitové mapy jsou pomocným podkladem pro tvorbu strategií území i pro tvorbu územně plánovací dokumentace. Nevýhodou on-line map je jistá anonymita při zaznamenávání značek akomentářů, která vpřípadě papírových map umístěných v prostorách radnice odpadá, na druhou stranu osloví méně lidí a její výsledky se dají hůře zpracovat. Pocitové mapy nemusí sloužit jen široké veřejnosti, svůj názor mohou vyjádřit i skupiny odborníků na uzavřených fórech.

Využitelné typy produktů: Pocitová mapa Olomouce je k dispozici na stránkách https://www.pocitovemapy.cz/olomouc/nahled. Může sloužit jako vzor pro další města a obce.

Silné stránky:

Rychlý nástroj pro získání názoru veřejnosti na konkrétní lokality.

Slabé stránky:

Anonymita a z toho plynoucí nepřesnost informací

Příležitosti:

Další dotazování veřejnosti na konkrétní lokality

Hrozby:

Následné nevyhodnocení, respektive neseznámení veřejnosti s výsledky a následným postupem u kritických míst.

Občané města, úředníci radnice.

Pomocným podkladem pro tvorbu strategií území a pro tvorbu územně plánovací dokumentace. Zapojení veřejnosti.

Zpracování on-line veze mapy lze zadat na klíč soukromé firmě, následné vyhodnocení náleží běžnému týmu oboru regionálního rozvoje, územního plánování apod.

Nejsou, respektive běžná ochrana osobních údajů dle GDPR.

Pocitová mapa Olomouce, Brna a další, dostupné on-line.

Strategický rozvoj, územní plánování, participativní demokracie.

https://www.pocitovemapy.cz/olomouc/nahled

Analýza SWOT:

Silné stránky: Rychlý nástroj pro získání názoru veřejnosti na konkrétní lokality.

Slabé stránky: Anonymita a z toho plynoucí nepřesnost informací

Příležitosti: Další dotazování veřejnosti na konkrétní lokality

Hrozby: Následné nevyhodnocení, respektive neseznámení veřejnosti s výsledky a následným postupem u kritických míst.

Cílová skupina: Občané města, úředníci radnice.

Ekonomické podmínky a přínosy: Pomocným podkladem pro tvorbu strategií území a pro tvorbu územně plánovací dokumentace. Zapojení veřejnosti.

Personální náročnost: Zpracování on-line veze mapy lze zadat na klíč soukromé firmě, následné vyhodnocení náleží běžnému týmu oboru regionálního rozvoje, územního plánování apod.

Právní aspekty: Nejsou, respektive běžná ochrana osobních údajů dle GDPR.

Příklad z praxe: Pocitová mapa Olomouce, Brna a další, dostupné on-line.

Související kategorie: Strategický rozvoj, územní plánování, participativní demokracie.

Webové stránky projektu: https://www.pocitovemapy.cz/olomouc/nahled

Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Bogoč

Obec/město: Statutární město Olomouc

Pozice/funkce: vedoucí odboru strategie a řízení

Kontakt: zdenek.bogoc@olomouc.eu; 588 488 760

 

Zdroj: SMART Česko

 

 

%d blogerům se to líbí: