Objednávání na úřad on-line Jeseník

Možnost objednat se dopředu on-line, bylo již delší dobu diskutované téma z obou stran, tedy úředníků (města) i návštěvníků úřadu. Povedlo se nám vytvořit jednoduché řešení a mírnou změnu řešení úředníků a nyní jsme v procesu zkoušky s klienty. Jednoduchou formou se může klient objednat na každé úterý v měsíci ve stanoveném a navrhovaném čase (více možností).

Stanovenou aktivitu bereme jako zkušební a sběrný projekt, díky kterému budeme mít vhodné datové informace o využití, systému chování. Tyto podklady dále využijeme k systematické přípravě komunikace s obyvateli 21. století.

Termín zahájení a ukončení realizace, délka realizace: Příprava probíhala průběžně v období 3-8/2019. Zkušební období, kdy budeme ladit zejména využitelnost, zpětnou vazbu i chyby v systému předpokládáme do konce roku.

Podmínky využití/bariéry: Pro systém stačí jednoduché IT zařízení (mobil, počítač), s přístupem na internet a přihlášení se do webu města Jeseník.

Využitelné typy produktů: On-line přihlášení, komunikace s klienty, změna vnitřních procesů

Analýza SWOT:

Silné stránky: Zřejmá pracovní vytíženost dne a zapojení konkrétních lidí do konzultace s klienty Rychlé – systémové řešení Nízké náklady Optimalizováno i pro mobilní zařízení

Slabé stránky: Využitelné jen zatím 1x týdně Systém zrušení a znovu objednání v řešení Nízká informovanost a zvyk obyvatel

Příležitosti: Využitelnost řešení na více oblastí ve více dnech Zpříjemnění podmínek čekání klienta při návštěvě úřadu Lepší time management úředníků Využít podmínek v rámci e-Governmentu

Hrozby: Systematický bojkot řešení (nabourávání se do systémů, intenzivní přihlašování jedním účastníkem apod.) Snížení celkového počtu odbavených klientů

Cílová skupina: Občané, podnikatelé Ekonomické podmínky a přínosy: Méně čekání znamená lepší využitelnost časového fondu obyvatel a taktéž zlepšení managementu úředníků během pracovního dne

Personální náročnost: Zapojení IT oddělení v rámci přípravy a implementace. Proškolení uživatelů systému (úředníci).

Příklad z praxe: Pan Vítězslav řešil nákup ojetého automobilu. Vnitřně měl obavu z návštěvy úřadu, oddaloval potřebnou registraci na úřadě, neb měl zkušenost z před 15 lety. Dcera ho přihlásila přes internet, pan Vítězslav přišel na stanovený čas a hned byl přijat řešení akce spojené s přepisem auta. Klient V. tak odcházel s zcela jiným pocitem, než před 15 lety a věříme, že se jeho pohled na řešení s městem významně otočí.

Webové stránky projektu: https://v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=143

Jméno a příjmení: Ing. Petr Kubíček

Obec/město: Město Jeseník

Pozice/funkce: Vedoucí oddělení strategického rozvoje

Kontakt: 702 232 782

%d blogerům se to líbí: