Naše chytrá Předmíř

První projekt v oblasti Smart v obci Předmíř. Jedná se o strategický dokument obce která se skládá ze čtyř místních částí s celkovým počtem 330 obyvatel.

Termín zahájení a ukončení realizace, délka realizace: 7/2018 – 11/2018

Podmínky využití/bariéry: Lze využít pro velikosti obce do 500 obyvatel

Analýza SWOT:

Silné stránky: Využití nových technologií

Slabé stránky: Nízká osvěta mezi občany obce

Příležitosti: Rozšíření nových, inovativních technologií k rozvoji obce

Hrozby: Cílová skupina: Malá obec do 500 obyv.

Ekonomické podmínky a přínosy: Určení směru rozvoje smart technologií a z toho pramenících úspor

Personální náročnost: Spolupráce s externím konzultantem v oboru Smart

Právní aspekty: Žádné

 

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Karlík

Obec/město: Obec Předmíř

Pozice/funkce: Starosta obce

Kontakt: starosta@predmir.cz; 724 378 134

%d blogerům se to líbí: