SMART vodoměry Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se rozšiřují své služby a zvyšují komfort svým zákazníkům. V oblasti měření vody investují do rozvoje systému umožňujícího dálkové odečty spotřeby vody. Zahájily intenzivní spolupráci s městem Brnem na zavedení projektu Smart vodoměrů do běžného života a podílí se tak společně na naplnění vize města Brna být „chytrým městem“.

Projekt si klade za cíl postupné umožnění dálkového odečtu spotřeby vody, jako standardu, pro všechna odběrná místa na území města Brna. Do konce roku 2019 předpokládá projekt zprovoznit prvních 6 000 Smart vodoměrů pro odběrná místa s vyšší spotřebou vody. Tato odběrná místa představují cca 80 % celkové spotřeby vody v městě Brně. Do konce roku 2025 je plán osadit technologii plošně.

Přínosy pro Odběratele:

● rychlá detekce úniků vody za vodoměrem;

● ochrana majetku před poškozením dlouhodobě unikající vodou;

● přístup k přesným a kvalitním údajům;

● jednoduchý náhled na stav vodoměru přes webovou aplikaci;

● neustálý přehled o množství spotřebované vody;

● vyloučení chyb při odečtu vodoměru;

● snížení počtu návštěv zaměstnanců vodáren.

Pozitivní vliv na Životní prostředí:

● ochrana zásob vody – spotřeba bez plýtvání;

● snížení potřeby chemikálií spojených s úpravou a distribucí vody;

● snížení spotřeb energií při úpravě a distribuci vody;

● zpřesnění predikce spotřeb krátkodobě i dlouhodobě;

● snížení spotřeby paliv menším pohybem pracovníků v terénu.

Termín a délka realizace: 2018-2025

Podmínky využití/bariéry: Nutný vhodný kompatibilní vodoměr s čítačem pulsů, vybudovaná vlastní radiová síť přijímačů,

Využitelné typy produktů: Různé druhy dle dodavatele v závislosti na způsobu dálkového přenosu dat. Bateriová provedení s životností baterií až 15 let.

Analýza SWOT:

Silné stránky: Příznivý vliv na životní prostředí. Jednoduchý náhled na stav vodoměru přes webovou aplikaci. Neustálý přehled o množství spotřebované vody. Možnost dálkového odečtu bez vstupu k zákazníkovi. Prevence ochrany majetku rychlou detekcí úniků vody. Snižování ztrát vody – pozitivní vliv na životní prostředí. Ochrana zásob vodních zdrojů – spotřeba bez plýtvání.

Slabé stránky: Neochota spojená se zaváděním nových technologií Nutná odbornost pracovníků. Ekonomická stránka projektu při plošném zavedení.

Příležitosti: Analýza spotřeb, spotřebišť a ztrát ve vodovodní síti.

Hrozby: Může se jednat o osobní údaje. Nesouhlas některých odběratelů, podezření ze „špehování“

 

Cílová skupina: Obce, města, FO, PO

Ekonomické podmínky a přínosy: Nelze přesně vyjádřit

Personální náročnost: Závisí na počtu instalací a způsobu využití dat. Instalace a správa zařízení, servis, analýzy, vyhodnocení alarmů a využití pro stanovení spotřeb jednotlivých odběrných míst. Část personální potřeby kryje nižší využití zaměstnanců pro fyzické odečty při pochůzkách

Právní aspekty: Ochrana osobních údajů – GDPR Příklad z praxe: Chytré měření – OVAK a.s. Měření spotřeby a odečty – PVK a.s.

Související kategorie: Technická infrastruktura, voda, sucho, vodoměry.

Webové stránky projektu: http://www.bvk.cz/zakaznikum/smartvodomery/

Jméno a příjmení: Ing. Roman Palatin

Obec/město: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pozice/funkce: Ředitel obchodní sekce

Kontakt: rpalatin@bvk.cz

 

zdroj: SMART Česko

%d blogerům se to líbí: