NEJVÝCHODNĚJI POLOŽENÉ MĚSTO REPUBLIKY ZDOKONALILO SYSTÉM NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Zastupitelé Jablunkova se rozhodli propojit digitální technologie s odpadovým hospodářstvím města.

Inteligentní systém třídění a evidence odpadů by měl stát méně peněz a být výrazně efektivnější. Nová technologie umí načíst všechny složky odpadu a změřit naplněnost jednotlivých nádob. Systém třídění odpadu probíhá v Jablunkově dům od domu, kdy městské Technické služby sváží nádoby na tříděný odpad – papír a plast, směsný komunální odpad i bioodpad.

Díky nově zapojené technologii obec získá jasný přehled o obecních odpadech. Právě existence systému komplexní třídění všech složek odpadu umožnilo Jablunkovu využít nejmodernější technologie.

 

QR kódy umožní jasný přehled

Prostřednictvím QR kódů mohou pracovníci technických služeb pomocí mobilních terminálů načíst do nového evidenčního systému jednotlivé druhy odpadů. Město tak přesně ví, jaký obsah se v jednotlivých kontejnerech nachází. Bioodpad se navíc nově kompostuje v zahradních kompostérech, které pomohla zavést společnost JRK.

Na základě získaných dat Jablunkově dále optimalizovat hospodaření s odpady. Zástupci obce i občané zapojení do systému uvidí přesnou naplněnost jednotlivých odpadních nádob a budou tak moci upravit frekvenci svozů.

Systém zaváděný v Jablunkove nese název ECONIT a jeho hardwarová část umožňuje sběr dat pomocí mobilního terminálu pro načítání QR kódů. Softwarová část následně zpracuje dostupná data. Technologie je přizpůsobená na základě požadavků města.

%d blogerům se to líbí: