Informační tabule o odjezdu MHD, Žďár nad Sázavou

Do nejvíce vytížených budov ve Žďáře n. S. byly instalovány LCD displeje informují o reálném odjezdu autobusů MHD z nejbližší zastávky. Nejde o jízdní řád, ale o skutečný odjezd s ohledem na aktuální polohu autobusu. Data jsou načítána z databáze provozovatele MHD ve Žďáře nad Sázavou firmy Zdar a.s. Konkrétně byly LCD umístěny do budovy nádraží ČD, Polikliniky a MěÚ. Využívají je cestující a návštěvníci. Environmentální dopady jsou mizivé, spotřeba energie není podstatná.

Termín a délka realizace:

Termín: 2017 realizace v roce: řádově několik dnů na instalaci LCD a jejich připojení

Podmínky využití/bariéry:

Vhodné místo, kde je vyšší výskyt lidí se zájmem o MHD; svolení majitele budovy; spolupráce s organizátorem MHD v daném městě

Analýza SWOT:

Silné stránky: jednoduchost, snadná srozumitelnost, aktuálnost

Slabé stránky: málo odolné vůči vandalům (spíše teoretická slabina)

Příležitosti: umístit na dalších místa ve městě, zahrnout i meziměstské autobusy

Hrozby: změna provozovatele MHD ve Žďáře, změna systému MHD v souvislosti s nástupem celokrajského systému Veřejná doprava Vysočina. Nejde však o neodstranitelnou hrozbu, spíše bude možná potřeba současný systém aktualizovat, aby odpovídal změněným podmínkám.

Cílová skupina: Cestující MHD (převážně důchodci a cestující vlakem)

Ekonomické podmínky a přínosy:

Ekonomické podmínky: ochota majitele budovy (SŽDC) platit za elektřinu pro napájení LCD. Náklady nejsou přeúčtovávány na město, ale nejsou vysoké.

Přínosy: vyšší zájem o využívání MHD; méně prochladlých lidí při čekání na zastávce; zvýšení uživatelského komfortu pro občany.

Personální náročnost: Pouze při instalaci, velmi malá Právní aspekty: Nutnost dohodnout se se SŽDC, aby bylo možné instalovat LCD v nádražní hale. Ostatní dvě budovy jsou v majetku města.

 

 

 

Jméno a příjmení: Ing. Michal Bačovský

Obec/město: Žďár nad Sázavou

Pozice/funkce: garant Smart City

Kontakt: 778 417 798

 

zdroj: SMART Česko

 

%d blogerům se to líbí: