SMART Česko: příklady dobré praxe – seriál

Příklady dobré praxe neodmyslitelně souvisí (nejen) s rozvojem obcí a měst. Vhodná technická či technologická řešení a inovativní postupy, které již byly ověřeny v praxi, vedou k dosahování cílů – udržitelného rozvoje – efektivněji, v kratším čase a s menším počtem (nepředvídatelných) problémů. Příklady dobré praxe uvedené v tomto seriálu byly sebrány ve spolupráci obcí, měst a regionů celé České republiky v průběhu července až prosince 2019.

Municipality a kraje byly oslovovány přímo Svazem měst a obcí České republiky. Respondenti vyplňovali jednotný formulář tak, aby čtenáři nebyla poskytnuta pouze stručná zpráva o jednotlivých aktivitách – zajímavost, ale aby měl možnost zjistit skutečně relevantní informace v případě, že jako představitel obce, města či kraje uvažuje o realizaci podobného řešení, a to včetně personální náročnosti, termínu a délky realizace či právních aspektů.

Uvedené příklady dobré praxe obsahují vždy také kontaktní údaje osoby odpovědné za realizaci či správu daného řešení či aktivity – přirozeně s jejím souhlasem, což umožní každému zájemci přímý kontakt. Uvedené příklady jsou nejen ukázkou dobré praxe, ale často také představením pilotních aktivit, které jednotlivé obce, města či kraje realizují, nebo do kterých jsou zapojeny. Výčet v žádném případě není konečný, ale v tuto chvíli poskytuje základní přehled nejen o nových technických či technologických řešeních a inovativních postupech, ale především představuje obce, města a kraje v České republice, které jsou lídry v těchto aktivitách, chtějí být smart a podělit se o svoje zkušenosti s ostatními – inspirovat.

Sledujte rubriku: Příklady dobré praxe a také vysílání rádia Stella

 

SMART Česko: příklady dobré praxe

Editorky/editor: Rut Bízková, Viktor Jaroš, Lucie Nencková

 

%d blogerům se to líbí: