POD TATRAMI MÁ KAŽDÝ VLASTNÍ POPELNICI A ODPAD EVIDUJE SYSTÉM ELWIS

Kromě sledování obsahu umí chytré sběrné nádoby i informovat uživatele o termínech svozů a dalších možnostech.

Koncem loňského roku bylo na území slovenské obce Lendak v podhůří Tater rušno. Poprvé se v obci sbíral odpad pomocí nových speciálních nádob na komunální odpad, ve kterých je přímo zabudovaná identifikace každé domácnosti. Proběhla i první identifikace odpadu prostřednictvím systému ELWIS, kterou obec propojila se zavedením množstevního sběru odpadu.

 

PŘECHOD NA MNOŽSTEVNÍ SBĚR

Obec Lendak se rozhodla zcela změnit svůj systém odpadového hospodářství. Každá domácnost dostala úplně novou nádobu na směsný odpad vyrobenou firmou Schäffer. Samospráva tak získala přesný přehled o všech nádobách v domácnostech. Nově nainstalované nádoby jsou navíc připravené na okamžité propojení s evidenčním systémem odpadů ELWIS.

Samospráva tak ušetřila čas nutný na instalaci čipů nebo nálepek. Součástí nových popelnic jsou integrované RFID čipy, přirazené ke každé domácnosti. Je nainstalován tak, aby se minimalizovalo riziko jeho poškození a slouží na zaznamenávání informací o vývoze nádoby. Všechny nádoby mají navíc specifický QR kód, který po načítaní může občanům poskytnout užitečné informace třeba o termínech svozu jednotlivých druhů odpadu.

 

NOVÝ SYSTÉM VYŽADUJE NOVOU INFRASTRUKTURU

O zlepšení odpadového hospodářství se v Lendaku snaží dlouhodobě. Snížit množství směsného odpadu se rozhodli zavedením domácího kompostování. Každá domácnost dostala vlastní kompostér. Pokud je budou používat všichni občané, může obec za rok předejít úniku nejméně sedmdesáti tun kysličníku uhličitého do vzduchu, který takto zůstane vázaný ve formě kompostu v půdě.

Současně se zavedením evidence přešla obec na množstevní sběr odpadu a stanovila poplatky za objem jednotlivých nádob. Domácnosti si mohli vybrat mezi 120 a 240 litrovými nádobami a získat i dodatečné 120 litrové pytle, které mají sloužit v případě náhlého úklidu.

Jejich vyšší cena má občany motivovat, aby tvořili méně odpadu. Stále však budou mít možnost zbavit se příležitostného odpadu, aniž by se tvořili černé skládky. Údaje z nádob, případně pytlů, skenují pracovníci obce během sběru smíseného komunálního odpadu jednoduchou kalkulačkou. Každá domácnost tak platí za odpad jen tolik, kolik ho reálně vyprodukuje.

V letošním roce chce obec Lendak pro své občany zabezpečit eště pohodlnější a dostupnější třídění odpadů. Proto mohou také odevzdat odpad i na sběrném dvoře. Tříděný odpad z domácnosti se navíc bude vyvážet častěji. Cílem těchto opatření je maximálně zjednodušit třídění odpadů a motivovat občany, aby co nejméně plnili černé skládky.

 

ANI ODPAD NAZMAR

V obci funguje pytlový sběr tříděného odpadu. Obec ale umožnila třídit plasty, papír a sklo i do nádob, které předtím sloužili na sběr směsného komunálního odpadu. Občanům budou pro případ zájmu rozdány nálepky na označení příslušného druhu odpadu. Staré ale stále funkční popelnice tak dostanou druhou šanci a poslouží při třídění odpadu.

Distribuce popelnic probíhala ještě během podzimu. Proběhla také řada informačních aktivit, aby každá domácnost věděla, jak bude nový systém fungovat.

%d blogerům se to líbí: