Základní kroky při budování chytrých měst a obcí

Zástupci projektu SMART Česko sestavili praktický přehled jednoduchých postupů vhodných pro zavádění konceptu chytrého města.

Zajímá vás, jak postupovat při tvorbě chytrého města? Prostudujte si jedenáct užitečných tipů, tvořících rukověť každého zastupitele, jehož město si klade za cíl být chytrým.

 1. Ujasněte si, čeho chcete dosáhnout a proč chcete realizovat koncept Smart City.
 2. Zeptejte se občanů, jak si představují život ve své obci, tedy co nutně potřebují a co by chtěli mít, za jakých okolností budou přátelům říkat, že jsou rádi doma ve vaší obci a jaké mají návrhy na zlepšení života? Použijte všechny dostupné metody, požádejte paní učitelky ve škole, aby děti donesly dotazníky domů a za týden je přinesly vyplněné, svolejte občany na radnici, jděte za nimi tam, kde se scházejí ve větším počtu, ptejte se prostřednictvím webu, radničních novin, v místní knihovně, najděte spřátelené pracoviště na vysoké škole nebo na místní střední škole a vyšlete studenty „do ulic“, poptejte se v místním zdravotním středisku lékařů, sester i pacientů, u hasičů, sportovců, zahrádkářů, ženských spolků, v místních církvích.
 3. Svolejte místní podnikatele a mluvte s nimi o tom, jak by si obec představovali, co potřebují a jak mohou přispět.
 4. Svolejte zástupce organizací, které zřizujete a ptejte se, s jakými problémy se potýkají. Neptejte se jen ředitelů, není cílem, aby řekli, že to děláte nejlépe, cílem je zjistit, jaké jsou reálné problémy a také to, jaké návrhy přinášejí lidé ze své praxe.
 5. Udělejte si představu, jak má Vaše obec nebo město vypadat v roce 2035. Stanovte vizi obce a dlouhodobý cíl.
 6. Sesbírejte dostupné údaje o vaší obci a zvažte, co je reálné, když posoudíte současný stav a dosavadní vývoj.
 7. Podívejte se do rozpočtu, jaké závazky máte v dalších letech třeba z dotačních projektů, co si můžete dovolit v současném volebním období a s perspektivou dalších čtyř a osmi let.
 8. Udělejte „první nástřel“, jaký by mohl být dlouhodobý cíl a jaké kroky by k němu mohly vést.
 9. Předložte představu občanům a diskutujte s nimi – zopakujte „kolečko“, které jste provedli na začátku.
 10. Dokončete strategii obce do roku 2035. Strategie nesmí mít víc než pět stránek u malé obce a třicet stránek u velkého města, informace pro občany musí být na jednu stránku.
 11. Pamatujte na všechny věkové skupiny – potřebujete se postarat o starší občany, i když daně vám přinesou ti, kteří vydělávají, ale děti a mladí lidé, tedy digitální domorodci, jsou ti, kteří se rozhodnou, zda ve vaší obci budou žít i v dalších letech.

 

Jak strategii realizovat?

Zpracujte si „akční plán“, tedy přehled akcí, které uskutečníte nyní a zahajte činnosti tam, kde výsledky budou později. Připravte si plán na tři roky, protože první rok jste strávili zjišťováním, co lidé chtějí, co obec potřebuje a nastavováním strategie, a postupujte podle něho. Už víte, co lidé chtějí, proto konejte tak, abyste to, co potřebují, realizovali, ale neslibujte jim to dříve, dokud nemáte jasno, že to uskutečnit můžete. Pokud bude vypsán dotační titul na investici, kterou chcete realizovat, řekněte o ní lidem až ve chvíli, kdy máte dotaci přislíbenou, ne tehdy, když se chystáte podat projekt.

Stanovte si milníky a indikátory úspěchu a rozdejte práci tak, aby každý věděl, co má dělat a čeho má dosáhnout. Uvolněte si ruce pro pravidelné setkávání se s občany a prosazování zájmů obce. Nemusíte mít mnoho peněz, ale potřebujete spolupracovníky přesvědčené o správnosti toho, co dělají, třeba mezi místními spolky. Starosta není vykonavatel, starosta je lídr a komunikátor.

 

 Jak financovat rozvoj chytrého města

Vždy nejlépe z vlastních zdrojů, ale stále je příležitost využívat evropských fondů, národních a mezinárodních programů – v tomto případě však dobře počítejte. Každá investice nese provozní náklady a časem budou třeba peníze na obnovu. Udržitelný rozvoj obce je takový, že ani ve financování se zbytečně nezatěžují dluhy další generace starostů a obcí.

Využívejte financování z úspor energie (EPC – Energy Performance Contracting), případně obdobnými modely za podpory firem, které opatření realizují. Vždy však využívejte jen osvědčené postupy, které jsou obecně známy.

 

Jak postupovat ve veřejných zakázkách

 1. Nesoutěžte „na cenu“, ale na ekonomicky výhodné řešení
 2. Použijte nové metody – inovační partnerství – PPI (Public Procurement of Innovative solutions)
 3. Udělejte to sami nebo ve spolupráci s dalšími
%d blogerům se to líbí: