Umíte zužitkovat odpad? Zapojte se do specializované soutěže

Big data, network, internet, background blue with data and concepts tech

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo čtvrtý ročník soutěže Druhotná surovina oceňující praktické příklady přeměny odpadu na zdroje surovin.

Organizátoři soutěže s podtitulem Přeměna odpadu na zdroje chtějí i letos shromáždit řadu kreativních nápadů a projektů, které zodpovědně a udržitelně využívají dostupné zdroje. Hlavním cílem soutěže je šíření osvěty v oblasti udržitelného využívání zdrojů a také prezentace úspěšných českých firem, pro něž oběhové hospodářství znamená podnikatelskou příležitost. Pro úspěch v soutěži jsou klíčové fungující příklady z reálné praxe.

 

Nově mohou soutěžit i neziskové organizace

Do soutěže se mohou zapojit výrobní podniky, stavební firmy, provozovatelé služeb, obce a další orgány veřejné správy, ale také žáci a studenti všech typů škol a mimoškolních zařízení. Nově je soutěž otevřena i neziskovým organizacím, svazům, asociacím, sdružením nebo spolkům, jejichž projekty se zaměřují na šetrné zpracování odpadu.

V jednotlivých kategoriích budou soupeřit projekty, které primárně podporují odpovědný přístup k využívání surovin. Podle textu pozvánky se může jednat „o kreativní zpracování výrobků s ukončenou životností z papíru, plastů, kovů, skla, dřeva nebo textilu, o inovativní způsoby využití druhotných surovin ve výrobní nebo stavební činnosti a řadu dalších aktivit podporujících oběhové hospodářství“.

Katalog z loňského ročníku soutěže je k dispozici na webu ministerstva, jedním z oceněných byla i obec Kněžice vedená starostou Milanem Kazdou. Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2020. Projekty, které budou splňovat požadovaná kritéria, vyhodnotí odborná porota. Ta také vybere pět nejlepších projektů, jejichž tvůrci budou pozváni do Senátu na slavnostní oceňování vítězů během letošního června. Všechny potřebné informace se nacházejí na webu soutěže.

Soutěž je rozdělena do sedmi kategorií:

 1. Výrobní podniky
  První kategorie je určena firmám, které vyrábějí produkty s obsahem druhotných surovin, vyvíjejí technologie pro jejich získávání nebo vyvinuly takto zaměřené know-how.
 2. Stavebnictví
  Druhá kategorie cílí na společnosti, které využívají druhotné suroviny pro stavební činnost.
 3. Projekty veřejné správy
  Ve třetí kategorii soutěží obce, města, kraje a další zástupci veřejného sektoru, kteří plánovitě upřednostňují druhotné suroviny.
 4. Studenti vysokých škol
  Do čtvrté kategorie se mohou hlásit vysokoškolští studenti, kteří dokázali navrhnout technologie pro získání druhotných surovin z materiálů a výrobků s ukončenou životností, navrhli nové výrobky s obsahem druhotných surovin nebo vyvinuli koncept nahrazující primární zdroje.
 5. Studenti vyšších odborných a středních škol a odborných učilišť
  V páté kategorii se utkají středoškoláci s kreativním zpracováním a novým využitím materiálů, které by jinak skončily jako odpady.
 6. Žáci základních škol a dalších volnočasových organizací
  Do šesté kategorie by se měli hlásit žáci základních škol se zajímavými nápady na využití výrobků s ukončenou životností.
 7. Podnikatelské subjekty, veřejná správa, neziskové organizace a další subjekty
  Sedmá kategorie je nově otevřena nejen firmám a subjektům veřejné správy, ale i neziskovým organizacím, které v rámci své činnosti přispívají k podpoře cirkulární ekonomiky.

Podrobný přehled všech soutěžních kategorií včetně kritérií pro jejich hodnocení naleznete na webu soutěže.

 

%d blogerům se to líbí: