Autorské svazy věří, že jim výhodnější podmínky pro obce vylepší pověst

Jak jsme informovali na stránkách Obec budoucnosti, Sdružení místních samospráv domluvilo se správci autorských práv z OSA a Intergramu výhodnější podmínky pro pořádání společenských akcí.

Nová úprava umožní jednoduché vypořádání autorských práv nejen téměř dvěma tisícům obcí zapojených ve Sdružení místních samospráv, ale i jejich příspěvkovým organizacím a neziskovým spolkům. Dohoda má za cíl snížit administrativní zátěž zastupitelstev a podpořit kulturní a společenské aktivity i jejich dostupnost v menších obcích. Podrobnosti nového řešení stejně jako průběh jednání popsali v rozhovoru předseda představenstva Ochranného svazu autorského Roman Strejček a ředitel společnosti Intergram Ludvík Bohman.

 

Koho napadlo domluvit se s obcemi na nových pravidlech úpravy autorských práv?

Roman Strejček, OSA: Jednání iniciovalo Sdružení místních samospráv. Ale ani my na tomto poli nejsme nečinní, už dříve jsme vedli jednání se Svazem měst a obcí. S možností “centrálního” licencování hudebních produkcí z obecního rozhlasu jsme v minulosti opakovaně oslovili krajské úřady. Tuto možnost využívá Olomoucký kraj, který už několik let platí za všechny obce ve své působnosti autorské odměny spojené s pouštěním hudby v obecních rozhlasech. Dlouhodobě spolupracujeme i s neziskovými organizacemi nebo spolky jako je třeba Diakonie Českobratrské církve evangelické nebo Charita České republiky, kdy je s ohledem na povahu provozovaných zařízení výše autorských odměn je symbolická.

Ludvík Bohman, Intergram: Společně jsme se snažili najít cestu, jak efektivně nastavit systém vhodný pro velký počet obcí s různě velkou populací a s rozmanitými požadavky.

 

Co jste si jako kolektivní správce od jednání se zástupci obcí slibovali?

LB: Primární snahou bylo ulevit starostům malých obcí od administrativy a zjednodušit systém vypořádání práv. Současně jsme považovali za důležité zjednodušit licenční postup a kontrolní činnost.

RS: Pro nás byla důležitá osvěta v oblasti autorských práv a také rozvoj kulturního života v obcích. Chtěli jsme výrazně zjednodušit způsob zakoupení práv k autorským dílům a snížit tak administrativu jak na straně kolektivních správců, tak zejména na straně obcí. Je možné, že některé kulturní akce se nekonaly z možné obavy, kolik by taková hudební produkce stála. Věřím, že se nám podařilo nalézt férový formát spolupráce, postavený na paušálním vypořádání autorských práv formou balíčků s určitým počtem produkcí. Při konstrukci balíčků jsme vycházeli jednak z požadavků zástupců Sdružení místních samospráv, tak i z naší letité praxe, kdy víme, jaké hudební produkce zpravidla obce nebo neziskové spolky pořádají.

 

Bude se nabídka zjednodušených balíčků pro ohlašování kulturních akcí týkat jen obcí sdružených ve Sdružení místních samospráv? Co nabídnete obcím, které nejsou jeho členy?

RS: Nabídka se bude týkat pouze obcí sdružených ve Sdružení místních samospráv, včetně příspěvkových organizací přímo zřizovaných obcemi a neziskových spolků sídlících na území členské obce. Pro nečlenské obce bude platit standardní ceník. Výhodnost balíčků spočívá právě v tom, že značnou část administrativní agendy přebírá samotné Sdružení místních samospráv, včetně odpovědnosti za platby za zakoupené balíčky. Přesto i pro nezapojené, nebo chcete-li nečlenské obce připravujeme jistá zjednodušení prostřednictvím e-shopu, který OSA provozuje.

LB: Se Sdružením místních samospráv uzavřeli kolektivní správci tzv. kolektivní smlouvu. To je krok, který lze učinit jen směrem k asociacím, nikoliv k jednotlivým uživatelům. Nezříkáme se ale možnosti uzavřít obdobnou smlouvu i s dalšími subjekty, které sdružují malé obce a vytvořit pro ně srovnatelnou nabídku.

Zleva Ludvík Bohman, Lubomír Zaorálek, Věra Kovářová, Petra Gazdík a Roman Strejček.

 

Co je hlavním přínosem dohody pro vás a co pro zapojené obce?

LB: Sdružení místních samospráv si za účelem centralizovaného výběru autorských odměn upravilo svůj již existující interní systém. Sbírá data a nám je pouze předává prostřednictvím datového rozhraní. U kolektivních správců tak do jisté míry došlo ke zjednodušení licenčního postupu a kontrolní činnosti.

RS: Já věřím v posílení důvěryhodnosti systému kolektivní správy, který nepopiratelným způsobem zjednodušuje přístup k autorským dílům a jejich užívání. V opačném případě by vypořádání práv s každým autorem individuálně, při masivním používání hudby, bylo administrativně náročné a v případě zahraničních autorů téměř nemožné. Věřím také, že odpadne neopodstatněná obava ze strany některých organizátorů hudebních produkcí využívat hudbu našich autorů. Zájmem autorů samozřejmě je, aby jejich tvorba, a především kultura a tradice z regionů nezmizely.

 

V čem spočívá hlavní zjednodušení nového systému?

LB: Obce nebudou nuceny uzavírat licenční smlouvy na každou produkci zvlášť. Systém spočívá ve „sbalíčkování“ rozmanitých druhů licencí. Obec si tak hned na začátku roku zakoupí balíček, který je pro ni určený, a pokud během roku zjistí, že potřebuje vypořádat licencí vícero, má možnost dokoupit ze systému licence k dalším produkcím.

RS: Každá obec si bude moci zakoupit balíček s určitým počtem licencí, které bude moci v rámci kalendářního roku sama využít, případně postoupit licenci příspěvkovým organizacím zřizovaných obcí nebo neziskovým spolkům, které sídlí na území dané obce. Vše bude administrováno přes portál Sdružení místních samospráv. Pro nositele práv, resp. pro jejich kolektivní správce, to znamená, že OSA bude mít jednoho obchodního partnera, který bude odpovědný za vypořádání plateb. Tím se nejen významným způsobem zjednoduší administrativa, ale celý proces se pro autory zlevní. Pokud obec nebo některý z uvedených subjektů bude organizovat hudební produkci s kapelou, zůstává povinnost dodat seznam odehraných skladeb, abychom byli schopni rozúčtovat peníze mezi autory, jejichž hudba na koncertě, plese nebo bále zazněla.

 

Bude se systém nahlašování a vykazování veřejných akcí pořádaných obcemi a jejich organizacemi dále zjednodušovat a v čem by další zjednodušení mohlo spočívat?

LB: Systém je na začátku a teprve čas potvrdí, zda jsme zvolili správný způsob licenčních balíčků, zda jsou produkce v nich dobře kombinované. Za tímto účelem plánujeme na počátku příštího roku malý průzkum mezi zapojenými obcemi.

RS: OSA v loňském roce spustil nové webové stránky, jejichž součástí je e-shop, kde si lze jednoduše spočítat cenu za hudební produkci nebo za provozovnu jako je hospoda, obchod nebo kadeřnictví. Obratem obdržíte elektronicky návrh smlouvy a licenci můžete zaplatit ihned prostřednictvím platební brány. Vystavení smlouvy i možnost úhrady prostřednictvím platební brány připravujeme i pro pořadatele živých hudebních produkcí. Předpokládám, že tato možnost bude spuštěna v průběhu tohoto roku.

 

Jaká další opatření by ze strany vašich organizací mohly pomoci kulturnímu životu obcí, který podle vyjádření ministra kultury „dusí byrokracie a nedostatek personálu“?

RS: Snažíme se maximálně zjednodušit administrativu, a ještě více zprůhlednit celý systém výběru autorských odměn. Máme uzavřené hromadné kolektivní smlouvy například s Českým olympijským výborem, Českou obcí sokolskou nebo Skautem, tedy organizacemi, které pokrývají nekomerční aktivity v regionech. V posledních letech registrujeme zájem ze strany spolků udržující lidové tradice v České republice o užívání hudby z repertoáru OSA. Již několik let tak spolupracujeme s celou řadou spolků, které sdružují hudební a taneční soubory z celé České republiky. Podporujeme charitativní projekty. Myslím, že konáme celou řadu aktivit, které uvolňují ruce obcím a jdou naproti aktivitám rozvíjející kulturní život v regionech.

Roman Strejček

 

Jak hodnotíte jednání se Sdružením místních samospráv a jaká další opatření by vaše organizace pro spolupráci s obcemi ráda iniciovala nebo zavedla?

LB: Jednání byla časově náročná a podílelo se na nich nemálo specialistů jak ze strany sdružení, tak z Intergramu a OSA. Na obou stranách ale byla vůle se dohodnout, což významně přispělo ke zdárnému dosažení dohody.

RS: Nikdy, a to slovo bych podtrhl, nebyly při těchto jednáních zpochybňovány oprávněné nároky autorů na jejich honorář. Díky této konstelaci jsme dosáhli formátu spolupráce, který označuji za férový pro všechny zúčastněné strany.

Ludvík Bohman

 

Očekáváte v systému kolektivní správy autorských práv nějaké změny?

LB: Přestože je kolektivní správa není v České republice vždy vnímána pozitivně, je její funkce nenahraditelná a neexistuje efektivnější způsob, jak práva hromadně vypořádat. Věříme, že uzavření dohody se Sdružením místních samospráv bude pro uživatele příležitostí k přehodnocení jejich postojů ke kolektivní správě.

RS: Určitě by pomohla demýtizace kolektivní správy, a především hysterie okolo OSA, který je neoprávněně a často účelově nálepkován jako nějaký parazit. Bohužel se tak děje ze strany politiků, kteří v rámci boje o voliče neváhají jít ve své rétorice až na samotnou hranu. Cíleně tak šíří na veřejnosti, jak by řekl Václav Havel, blbou náladu.

 

V čem spočívá kritika OSA?

RS: Býváme obviňováni z netransparentnosti, přitom mezinárodní komunita autorských organizací nás řadí vysoko na přední místa mezi nejtransparentnější kolektivní správce na světě. Máme nejrychlejší způsob výplat honorářů od zahrání skladby v rádiu nebo na koncertě. V tomto parametru se s námi může ve světě poměřovat pouze PRS for Music, což je britská obdoba OSA. OSA má dnes již stoletou tradici a zastupuje více jak tři miliony skladatelů a textařů z celého světa. Výrazně tak ulehčuje administrativu podnikatelům, kteří chtějí pouštět hudbu svým zákazníkům nebo s ní obchodují. Jinak by každý podnikatel musel uzavírat smlouvu s autory z celého světa individuálně, a to si lze jen velmi těžko představit.

%d blogerům se to líbí: