Deset pravidel jak bezpečně investovat do rozvoje vaší obce

Web Evropské komise pro partnerství a inovace chytrých měst a obcí zveřejnil deset tipů pro bezpečnější investice do moderních technologií.

Letošní ročník konference Connected Smart Cities, organizovaný asociací OASC, určil podle jejího předsedy Martina Brynskova jako hlavní úkol Evropské unie minimalizovat rizika investic do výstavby chytrých měst a obcí. „Digitální proměna je úzce provázána s udržitelným hospodářským rozvojem, který ale může fungovat pouze tehdy, pokud se nám podaří odstranit rizika související s investicemi do dalšího rozvoje našich měst a obcí,“ uvedl Brynskov.

Martin Brynskov (OASC)

Konkrétních deset bodů pro bezpečnější investice shrnul ve svém vystoupení Marcel van Oosterhout z nizozemského centra Erasmus pro datovou analytiku.

 1. Standardizace

Jedná se o klíčový nástroj městských datových platforem. Přesto mnoho místních samospráv pracuje s vlastními systémy, jejichž standardy se leckdy překrývají a někdy se dokonce dostávají do vzájemného konfliktu. Jako řešení nabízí Oosterhoutz jednoduché a transparentní mechanismy, vytvořené v rámci OASCS, tedy sdružení otevřených a aktivních chytrých měst. Nabízí vlastní mechanismy minimální spolupráce (tzv. MIMs, tedy Minimal Interoperability Mechanisms) pro tři oblasti:

 • aplikace a služby pro chytrá města
 • platformy pro sdílení dat a služeb
 • zdroje dat a zařízení pro internet věcí (IoT)
 1. Technologické inovace

Propracované datové platformy jsou nezbytné pro základní životní funkce chytrých měst. Díky horizontální infrastruktuře nabízejí více možností využití a jsou součástí širšího ekosystému dat, zařízení a platforem, které umožňují komunikaci jednotlivým skupinám uživatelů. Prostřednictvím takto koncipovaných interakcí mohou obyvatelé spolurozhodovat o dění ve své obci nebo vyhledávat klientsky orientované a personalizované služby na míru podle potřeb občanů a možností dané obce. Na tyto prvky se chce zaměřit chystaný dotační program Evropské unie. Jakmile budou podobná řešení koncipována jako zisková, budou pochopitelně zajímavá pro potenciální investory. Ve výsledku tak budou generovat nejen finanční zisk, ale i sociální výhody nebo opatření pro zlepšení životního prostředí.

 1. Modulární systémy

Zástupci měst se musí důkladně zamyslet nad mírou pružnosti při designování a vývoji svých UDP systémů. Čím přístupnější bude vybrané řešení, tím nižší je pravděpodobnost, že zvolené technologie zastarají. Ideálním řešením je koncept propojených vzájemně kompatibilních modulů, která zajistí dostatečně operativní přístup a ulehčuje sledování vynaložených prostředků.

Městská datová platforma (Urban Data Platform)

 

 1. Testování konceptů

Vývoj v krátkodobém horizontu a neustálé praktické zkoušky navrhovaných konceptů jsou vhodnější než dlouhodobý rozvoj, který obvykle vyjde dráž. Každá investice by měla být před svým spuštěním ověřena v praxi. I z případného neúspěchu se tak můžete poučit a neriskuete zbytečné finanční ztráty.

 1. Společenské inovace

Hlavním smyslem investic by měly být sociální inovace, které prostřednictvím dobře vedené samosprávy a funkčních obchodních modelů vytvoří potřebnou důvěru a stanoví společné cíle pro všechny zúčastněné.

 1. Inovace úřadů

Koncept chytrých měst a obcí s sebou často přináší nutnost legislativních a jiných změn. Hodně projektů je v praxi brzděno zastaralými a překonanými předpisy.

 1. Finanční management

Města i obce by měly častěji využívat metody risk managementu, jako je společný risk rating, proaktivní snížení rizik během vyhlašování veřejných zakázek a analýzu portfolií rizikové úrovně, a omezit tak investiční rizika svých záměrů.

 1. Sdílení poznatků

Evropská partnerská síť chytrých měst a obcí (EIP-SCC) nabízí celou škálu vědomostí a modelových příkladů. Vzájemné sdílení zkušeností z různých pilotních projektů napříč Evropou pomáhá nejen při jejich realizaci, ale také omezuje investiční rizika. Evropská síť chytrých měst funguje také jako výzkumná laboratoř pro případné inovace, koordinuje možnosti vzájemné spolupráce a poskytuje konzultace během implementace různých datových platforem.

 1. Evropské a regionální investiční fondy

Většina dosavadních evropských dotací určených pro rozvoj chytrých měst fungovala na projektové bází, což v důsledku ukončil pilotní projekty, jakmile evropské dotace vyschly. Evropská unie by se proto měla zaměřit na dlouhodobé regionální investiční fondy. Evropské dotace se dají kombinovat s místními fondy od městských zastupitelstev, investorských uskupení, energetických nebo stavebních firem, čímž se nastartují jednotlivé projekty a zároveň omezí možná investiční rizika z dlouhodobého pohledu, což je klíčový požadavek potenciálních investorů. Dotační programy budou hrát stále větší roli v chystaných programech pro digitální rozvoj.

Možnosti vizualizace na základě dat sesbíraných občany.
 1. Občané v roli městských hlídačů

Pro probíhající digitální a ekonomické změny je zásadní přímá komunikace s občany. Občané fungují jako samostatná čidla a pomocí mobilních aplikací mohou sledovat kvalitu ovzduší a životního prostředí. Pochopitelně se při sběru dat nesmí zapomínat na evropskou regulaci ochrany osobních dat. Naopak jejich zpřístupněním mohou občané pomoci dobré věci a zprostředkovat obcím informace, které jsou nezbytné pro zlepšení poskytovaných služeb. Na základě dat z mobilních zařízení nabídnou obce personalizované služby konkrétním osobám, ať už se jedná o jejich bezpečnost, dopravu nebo zdraví.

 

%d blogerům se to líbí: