Tři fáze výstavby chytré městské dopravy

Chytrá doprava je jednou ze základních složek konceptu SMART City. Jaké předpoklady je potřeba splnit pro její zavedení?

Proč občané nevyužívají městskou dopravu, i když je často rychlejší, levnější a bezpečnější než individuální přeprava? Ideálním argumentem by mohlo být právě zavádění konceptu chytré dopravy, která ušetří místním samosprávám náklady a občanům zajistí spolehlivější i bezpečnější služby.

Koncept chytré dopravy spočívá ve využití elektronických, bezdrátových a online technologií, která zajistí racionálnější, bezpečnější a rychlejší dopravu mezi dvěma místy ve velkém městě, poskytne více informací a umožní lepší kontrolu nad jejím průběhem. Asi každý si vzpomene na chytré zastávky, ale těmi chytrá doprava pouze začíná!

Právě vybudování potřebné infrastruktury je obvykle prvním doporučovaným krokem při implementaci SMART City konceptu.

Chytrý dopravní systém obvykle využívá inteligentní dopravní síť (ITN). Ta obsahuje:

 • Systém managementu veřejné dopravy, který pomáhá optimalizovat a automatizovat chod dopravních prostředků
 • Dopravní informační systém a elektronické tabule, které informují cestující o podmínkách na cestě a vhodných dopravních možnostech
 • Bezpečnostní kontrolní systém, který pomůže předcházet nehodám pomocí včasného varování a pomoci v případě nebezpečných dopravních situací
 • Jednotný systém jízdného s jednou dobíjecí kartou fungující na všechny dopravní prostředky v daném městě

 

Proč implementovat princip chytré dopravy?

Mezi klíčové výhody SMART dopravy patří:

 • Kvalita života – zefektivnění a zpřístupnění veřejní dopravy prospěje životu ve městě a ušetří prostředky jeho obyvatelů, stejně jako prospěje jeho pověsti mezi turisty.
 • Méně škodlivin – vylepšený dopravní systém přitáhne více cestujících, kterým dokáže nabídnout více možností s jednotným ovládáním, reálnými jízdními řády a minimem zpoždění. Omezení automobilové dopravy by měly napomoci i další aktivity, jako sdílení kol nebo aut.
 • Bezpečnost veřejné dopravy – vylepšený monitoring a sledování veřejné dopravy pomůže určit a odpovídat na výjimečné situace, nehody i teroristické útoky. V pokročilejších fázích dokáže snížit počet nehod ve městě.
 • Tržiště mobilních dat – získáte otevřená data o dopravě i dalších pohybech ve městě, která se dají využít v mobilních aplikacích, umožňujících uživatelům pohodlněji cestovat.
 • Chytré řešení parkování – se správnou infrastrukturou, sensory, bezpečnostními kamerami a internetovým připojením dokážou města omezit problémy s parkováním v přeplněných městských oblastech. Jednotlivé obce mohou sdílet údaje o volných parkovacích místech a občané je využívat pomocí mobilních a webových aplikací.

 

Tři fáze rozvoje

Plán implementace chytré dopravy zabere roky. Jak začít v malém, implementováním některých řešení, která přinesou žádaný efekt? Společnost Here Mobility připravila třífázový model integrace, která začíná optimalizací založenou na dostupných informacích bez zapojení moderních informačních senzorů, pokračuje implementací lehké infrastruktury, jako je management informačních technologií, a končí zaváděním těžší infrastruktury, jako sledování vozidel.

 

Fáze 1: Informace, management a optimalizace

Už před několika lety se středně velkému francouzskému městu Belfort povedlo zoptimalizovat autobusovou síť bez výstavby nové infrastruktury. Využilo dva základní principy:

 • Spoléhalo se na existující zdroje dat a využilo je novými způsoby, aby získalo lepší přehled o dopravních službách. Belfort zkombinoval data o prodeji lístků i místenek s GPS technologií a zjistil tak vytížení vozidel a tok pasažérů.
 • Optimalizovalo koncová zařízení – místo uvádění nových technologií využil Belfort sesbírané údaje k optimalizaci dopravních cest. Třeba zrušením zřídka využívaných zastávek a znovuzavedením tam, kde jsou potřeba.

Přesně těmito principy by se měly obce řídit během první lehké fáze budování chytřejší městské dopravy.

 

První fáze chytré městské dopravy

Systém managementu veřejné dopravy

 • Pracuje se existujícími daty a pomáhá optimalizovat jízdní řády, trasy a rozmístění vozidel. Dokáže také zprostředkovat informace pro nové dopravní iniciativy

Elektronické tabule pro veřejnou dopravu

 • Mohou mít formu webové stránky nebo mobilní stránky udržované místní samosprávou, nebo ještě lépe, jako otevřenou datovou platformu je mohou využívat vývojáři třetích stran

Elektronický digitální platební systém a jednotná jízdní karta

 • Umožňuje cestujícím pohodlně pořizovat i dobíjet jednu kartu, zajišťující přístup do všech dopravních systémů města

 

Fáze 2: Lehká infrastruktura

Ve druhé fázi doporučujeme rozvoj nových prvků infrastruktury v podobě „nízko rostoucích třešní“. Mohly by mít zásadní dopad na veřejnou dopravu i za relativně málo prostředků.

 

Druhá fáze chytré městské dopravy

Management dopravních informací

 • Data ze systému správy dopravy mohou být propojeny se zákaznickým interfacem, který vyvine obecní správa nebo třetí strany, dodávající informace o trasách a dopravních podmínkách

Sledování mimořádných situací a sdílení dat

 • Dohled nad veřejnou dopravou, jehož zařízení mohou být nainstalovány i na vozech občanů, jako je tomu třeba u evropského systému eCall, lze využít pro systém včasného varování během nehod nebo jiných mimořádných situacích. Data ze systému mohou přímo v terénu využívat posádky integrovaného záchranného systému ještě před tím, než vyjedou do akce

Chytrý systém dopravního značení

 • Moderní značky a semafory využívají RFID identifikaci ke sledování provozu v jednotlivých pruzích a mohou přizpůsobit signály hustotě provozu a dopravním podmínkám

 

Fáze 3: Těžká infrastruktura

V konečné etapě rozvoje chytré dopravy doporučujeme výstavbu dražší a komplexní infrastruktury, která vyřeší dopravní situaci ve vaší obci.

 

Třetí fáze chytré městské dopravy

Kontrolní systém vozidel

 • Technologie zapojená přímo ve vozidlech, která informuje řidiče a zajišťuje pomoc během nebezpečných situací, jako je nízká viditelnost nebo řidičské chyby

Pokročilé systémy sledování vozidel

 • Většina vozů má dnes zabudovanou GPS navigaci s obousměrnou komunikaci. Systémy na sledování vozidel využívá údaje z navigací a umožňuje dozorcům dopravy lokalizovat jednotlivá vozidla, určit problémy s rychlostí nebo další přestupky a zajistit pohotovostní služby

Pokročilé automobilové senzory

 • Technologie RFI se dá využít i pro zvýšení bezpečnosti řidiče. Silniční osvětlení i svodidla mohou pomáhat při regulaci dopravy, zvýšit bezpečnost provozu zvláště v noci, upřesnit informace o hustotě dopravy a informovat dozorce o chování řidičů.

Pokročilá video detekce vozidel

 • Video záběry frekventovaných silnic a středu města pomohou dozorčím lépe koordinovat tok dopravy, určit možná rizikový místa a předcházet incidentům. Automatická detekce registračních značek představuje databázi problémových řidičů.

 

Bez chytré dopravy není chytrých měst

Koncept chytré dopravy je prvním krokem při zavádění chytrého město. Naznačili jsme tři fáze, které by měly pomoci při jeho budování – začít od dostupných dat a zajištění jednoduchých optimalizací, přes lehké, veřejnosti dostupné technologie, které zajistí občanům okamžitý efekt až po robustní řešení, umožňující pokročilé sledování a kontrolu nad provozem, který umožní efektivnější dopravu a zvýší její bezpečnost.

%d blogerům se to líbí: