Nové technologie pomohou obcím efektivně nakládat s odpady

Garbage removal Worker emptying dustbin into waste vehicle

Podle údajů Světové banky přesáhla hmotnost celosvětově vyprodukovaného odpadu miliardu tun ročně a letos by mohla překonat dokonce dvě miliardy.

Kvůli rostoucí urbanizaci a industrializaci stoupá po celém světě i objem vyhozených odpadků. Aktuálním možnostem i budoucím možnostem chytrého odpadového hospodářství se věnuje souhrnná zpráva z výzkumu Smart Waste Management Market 2019-2024 zpracovaného výzkumnou agenturou Industry Research.

Podle analýzy, jejíž plnou verzi si individuální zájemce může zakoupit za 4250 dolarů (dá se ale objednat i vzorek prezentace), se při zpracování odpadu stále více prosazují IoT senzory, sledování pomocí GPS nebo softwarová řešení využívající cloudová úložiště. Moderní technologie jsou využívány během celého procesu, počínaje svozem odpadu a konče jeho likvidací, a to jak v případě jednotlivých obyvatel, tak komerčních subjektů.

 

Aktuální situace na trhu

Objem trhu chytrých řešení pro odpadové hospodářství odhadují výzkumníci na 1,41 miliardy dolarů a do roku 2024 počítají s jeho navýšením na 5,19 miliardy. Mezi lety 2019 a 2024 by tak složená roční míra růstu, označovaná anglickou zkratkou CAGR, měla překonat 25 procent.

Chytré odpadové hospodářství je vedle funkční vodovodní sítě, efektivního rozvodu energie a promyšlené správy dopravní infrastruktury jednou z klíčových součástí konceptu chytrých měst a nutným předpokladem pro vylepšování kvality života v metropolitních oblastech. Právě stoupající zájem samospráv o řešení chytrých měst napomáhá růstu trhu s chytrými odpadovými technologiemi.

Správa odpadu zahrnuje širokou škálu aktivit od jeho sběru a následného svozu po jeho zpracování i případnou recyklaci. Odpadové hospodářství se dlouhodobě potýká s rozdíly v nákladnosti jednotlivých fází. Stačí porovnat provozní náklady pro sběr odpadu s jeho následným transportem, což nutí městské služby zvyšovat podíl moderních technologií při práci s komunálním odpadem.

Rostoucí logistická náročnost sběru odpadků a nutnost dodržovat stále přísnější ekologické předpisy při jejich likvidací, jsou dva hlavní faktory motivující obce k neustálému vylepšování postupů jejich odpadového hospodářství. I když je chytrá správa odpadů zatím stále ještě v plenkách, analytici věří v další zdravý růst tohoto segmentu, založeném na komerčně dostupných technologiích a provozních výhodách.

Studie uvedla klíčové hráče v oblasti chytrého nakládání s odpady:

  • Suez – francouzská společnost dodává pitnou vodu 92 milionům zákazníků
  • Veolia – francouzská společnost dodává pitnou vodu 95 milionům zákazníků
  • Enevo – finská firma založená v roce 2010, dnes provozuje přes 45 tisíc senzorů na šesti kontinentech
  • Smartbin – irskou firmu založenou v roce 2010 koupila před třemi lety americká společnost OnePlus Systems
  • Bigbelly – americká firma založená v roce 2003, dnes pomáhá se sběrem odpadu v 54 zemích
  • Covanta – americká společnost spálí ročně kolem dvaceti milionů tun odpadu a dokáže vyrobit elektřinu pro zhruba jeden milion domácností
  • Evoeco – americká společnost vyvíjí interaktivní sběrné nádoby pro účinnější recyklaci odpadu
  • Pepperl+Fuchs – německý výrobce senzorů založený v roce 1945
  • IBM – americký výpočetní gigant představil v roce 2015 vlastní platformu pro inteligentní správu odpadu

 

Rok 2020 ve znamení IoT a nástupu amerických měst

V oblasti sběru odpadu umožnil nástup IoT řešení lépe pochopit a následně nově rozpočítat provozní náklady mezi zapojené subjekty. Moderně uvažující společnosti se během svozu odpadu spoléhají na tři základní postupy– inteligentní sledování, optimalizaci tras a analýzu dostupných dat.

Díky zapojení senzorů v rozšířené síťové infrastruktury a následné vizualizaci takto získaných údajů mohou subjekty poskytující komunální služby sestavit použitelné modely. Na jejich základě pak dokážou fundovaně rozhodovat o potřebných změnách a úpravách stávajícího systému.

Na základě informací zprostředkovaných senzory nebo kamerovými systémy sledujícími zaplněnost a volné kapacity odpadních nádob mohou operátoři lépe plánovat svozové trasy podle množství odpadků na jednotlivých stanovištích. Sníží tak i zbytečnou spotřebu pohonných látek a omezí škodlivé emise v ovzduší.

Místní samosprávy několika vybraných měst ve Spojených státech, Spojených arabských emirátech nebo Británii spolupracující s inovátory na poli zpracování odpadu, jako jsou firmy Enevo, Smartbin nebo Bigbelly (jejich solární koše mimochodem využívá i pražská čtvrť Radotín), dokážou ušetřit až třicet procent nákladů určených na sběr odpadků.

Autoři průzkumu odhadují, že díky komerčně dostupným technologiím, stoupajícímu počtu obcí snažících se implementovat SMART City koncept a klesající ceně IoT senzorů bude trh chytrých odpadových řešení i nadále výrazně růst.

Podíl chytrých měst v USA přesáhl jednu pětinu

Na území Spojených států a Kanady dále roste počet měst a obcí využívajících chytrá řešení a další se rychle přidávají. Podle citovaného průzkumu už příslušné strategické programy implementuje kolem 22 procent severoamerických měst ve srovnání se sedmi procenty v ostatních regionech.

Samotné Spojené státy přitom vytvářejí většinu celosvětově vyprodukovaného odpadu, ročně v průměr vyvezou 230 milionů tun odpadků. Většinu z nich pochází od soukromého sektoru.

Vzhledem k vládní závazkům ohledně udržitelného rozvoje a omezení odpadu na nulu během několika let, stejně jako stoupajícímu podílu chytrých měst v oblastech s ohromnými aglomeracemi, má region severní Ameriky nakročeno urvat si lví podíl ze vznikajícího trhu s chytrými odpadovými technologiemi.

%d blogerům se to líbí: