Nejchytřejšími městy jsou Plzeň, Brno a Hradec Králové, mezi regiony vede Moravskoslezský kraj

Do třetího ročníku mezinárodní soutěže Chytrá města pro budoucnost 2019 se přihlásilo více než pět desítek projektů, oceněno bylo sedmnáct obcí, měst i krajů nebo dodavatelů.

Soutěž Chytrá města pro budoucnost už třetím rokem pořádá nevládní organizace Smart City Innovations Institut. Akce probíhá pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj a ve spolupráci se Svazem měst a obcí a Asociací krajů České republiky. Právě ministerstvo pro místní rozvoj je hlavním garantem při zavádění konceptu Smart Cities do českých měst a poskytuje obcím metodickou podporu, přehled v oblasti financování i prostor pro sdílení dobré praxe v rámci českých i zahraničních zkušeností.

Podle organizátorů potvrdilo letos přihlášené inteligentních služby a projekty samospráv „rostoucí chuť po spolupráci s aplikovaným výzkumem“. „Současně je vidět také rostoucí zájem o standardizaci kvality a výsledného efektu v podobě prokázané úspory,“ píše se ve zveřejněné tiskové zprávě.

 

Drony i inteligentní dopravní systém

V kategorii Chytré město 2019 byly oceněny hned tři projekty. Plzeň zaujala odbornou porotu zapojením dronů do podpory složek integrovaného záchranného systému. Brno zase dokázalo implementovat unikátní evropskou technologii C-Roads a vybudovat městský C-ITS systém, umožňující výměnu dat o vozidlech v rámci kooperativních inteligentních dopravních systémů. Hradec Králové zabodoval díky digitalizaci územní veřejné správy, což porota vyhodnotila jako „unikátní opatření v oblasti digitální ochrany a bezpečnosti dat“.

Smart City projektem letošního roku se stal pražský projekt inteligentního svozu odpadu, který realizovalo hlavní město ve spolupráci se společností Operátor ICT a umožňuje digitalizaci služby řízení svozu odpadů. Ve stejné kategorii bylo oceněno i Milevsko za rozvoj odpadového hospodářství pomocí systému cirkulární, tedy oběhové ekonomiky. Městská část Praha 2 pak získala ocenění infrastrukturu postavenou společně s Pražskou energetikou. Město Trutnov zase díky spolupráci se společností ČEZ ESCO dokázalo rozjet projektu, jehož cílem je bezemisní veřejná doprava.

 

Roboti pomáhají občanům komunikovat

Jako Chytrý region porota vybrala Moravskoslezský kraj za nasazení projektu pro snazší komunikaci mezi krajem a veřejností. Robotická automatizace procesů na Krajském úřadě má „zásadní dopad na rychlou odezvu úřadu a poskytnutí zpětné vazby pro zpracování žádostí a připomínek občanů a samospráv“.

Ocenění za ideu a vizi pro chytré město nebo kraj letos získal Středočeský kraj za model Chytrý venkov 4.0, který je podpořen aplikacemi ve prospěch robustního prostředí pro běh IoT sítí poskytovaných Českými Radiokomunikacemi. Titul Osobnost Smart City 2019 převzal z rukou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálová vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla, dále , vládní zmocněnec pro GNSS a kosmické technologie Karel Dobeš a Miroslav Svitek jako prezident Czech Smart City Cluster.

 

Ocenění získaly i úspěšné komerční projekty

Nejúspěšnějším letošním start upem se v oblasti chytrých měst stala společnost UnitX. Porota firmu označila za „technologického lídra v integraci nejlepší dostupné technologie zaměřené na robotizaci procesů (RPA) a robotizaci komunikace prostřednictvím chatbotů nebo voicebotů“ a ocenila i vývoj aplikace využívající „pokročilých nástrojů pro vyhodnocování sentimentu a nové formy autentizace pomocí biometriky a face recognition postupů“.

Mezi dodavateli porotu zaujal i projekt pro zvýšení retence vody v půdě a stimulace růstu rostlin od společnosti Maneko. Porota zdůraznila unikátnost jejího „řešení vodního managementu, obnovy ekosystému, rekultivace méně kvalitních půd a zvýšení retence vody v půdách za ztížených klimatických podmínek“.

Mezinárodní ocenění si odnesla i polská soutěž ECO-MIASTO, do níž se zapojila padesátka polských měst s projekty udržitelné mobility, energetické účinnosti budov, vodohospodářství, cirkulární ekonomiky a tzv. zelených měst.

Mezi zahraniční konkurencí se dokázaly prosadit i dvě řešení ze sousedního Slovenska. Konsorcium firem Pixwell a Intelligent Solutions uspělo s řešením digitálního modelu vybraných kompetenci krajů v rámci projektu Urbánní model měst a krajů a stalo se slovenským Smart City projektem pro letošní rok. Jejich komplexní datová IoT platforma inteligentních řešení území nabízí aplikační výhodou formou digitálního dvojčete daného města nebo kraje.

Druhým slovenským oceněným je společnost Sensoneo za projekt řízení odpadu na základě dat. Firma nabízí komplexní služby pro management odpadů a umožňuje tak samosprávám prostřednictvím účinné správy odpadů optimalizovat náklady a zvyšovat ohleduplnost k životnímu prostředí. Jejich softwarové řešení pro digitální správu opadů se po pěti letech od svého vzniku dokázalo prosadit ve více než čtyřiceti zemích.

%d blogerům se to líbí: